ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนรับรหัสสมาชิก

เป็นการลงทะเบียนรับสิทธิล่วงหน้า ระบบจะเปิดอย่างเป็นทางการ 1 มีนาคม 2563

ข้อมูลผู้สมัคร ( Information )

สลิปการโอนเงิน

คำชี้แจง (โปรดอ่าน)

1.บริษัทจดทะเบียน ธุรกิจนี้คือ บริษัท แอเรีย ห้า หนึ่ง จำกัด

2.เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเปิดระบบวันที่ 1 มีนาคม 2563

3.โปรดกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบ (ไม่ครบจะลงทะเบียนไม่ได้)

4.ที่ตั้งบริษัท เลขที่ 45/300 ซอยหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 ถนนมาเจริญ แขลวงหนองข้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10106 โทร 064-006-6000

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ขยายงานของสมาชิก ไม่ใช่เว็บไซต์บริษัท