AR-Register

วิธีสร้างเงินล้านผ่านระบบ “รันคิว” RUN Q (Q-System)

ขั้นตอนการลงทะเบียน จองรหัสสมาชิก

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดกรอกให้ถูกต้องครบถ้วน

Area51

1.คลิกลงทะเบียน (คลิกที่นี่)

กรอกข้อมูลลงตามช่องที่กำหนด

1.Fullname โปรดใช้ชื่อจริงของท่าน

2.ชื่อเข้าใช้งาน หมายถึงชื่อย่อที่จะใช้เข้าระบบ ตั้งขึ้นเอง

3.รหัสผ่านควรมากกว่า 8 ตัว ผสมกัน มีตัวอักษรและตัวเลข

***เป็นการจองเท่านั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย***

2.เข้าหน้า 2 เพื่ออ่านเงื่อนไขการสมัคร

คลิกยอมรับ

3.ระบบจะส่งเข้าหน้าถัดไป ให้สังเกตจะมีชื่อผู้สมัครที่มุมขวา

4.คลิกที่รูปคนสีฟ้า มุมขวา เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลสำคัญของคุณ

5.คลิกข้อมูลส่วนตัว และเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

กรอกเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก

คลิกออกจากระบบ

เมื่อต้องการเข้าระบบใหม่ให้ คลิกที่นี่

ใช้ชื่อเข้าใช้ และ รหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าใช้งาน