Area51 คือธุรกิจอะไร

ธุรกิจออนไลน์ระบบใหม่ที่ทันสมัยที่สุด ยังไม่มีใครเคยพบ

ลักษณะธุรกิจโดยรวม หรือระบบนิเวศของ Area51

บริษัท แอเรีย ห้า หนึ่ง จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

1.ใบอนุญาตการขายแบบตรง

2.ใบอนุญาตการทำธุรกิจแบบเครือข่าย

3.ใบอนุญาตการขายผ่านแอพพลิเคชั่น

แผนการตลาดได้รับการรับรองจาก สคบ.

ที่ตั้งบริษัท

อาคารลาดพร้าว 25 เลขที่ 6/84 ซอยลาดพร้าว 25 จั้ทรเกษม เขตจัตตุจักร กทม. 10900

Related posts

Leave a Comment